NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI THỐNG ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI THỐNG ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Vừa qua, sau hơn 22 năm hoạt động Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Đại Thống (“Đại Thống”) đã được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại Showroom Hồ Chí Minh sau thời gian đánh giá và kiểm tra nghiêm ngặt.

Từ tháng 06/2023, nhận rõ tầm quan trọng của chứng nhận ISO 9001:2015, Ban Giám đốc Đại Thống đã lập kế hoạch xây dựng hệ thống thủ tục, quy trình, các chuẩn mực, các mục tiêu KPI để đạt chứng nhận ISO nhanh nhất trong khoảng thời gian 4 tháng. Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 các cán bộ nhân viên đã bổ sung, hoàn chỉnh và cải tiến các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo thành viên trong công ty đều nắm rõ và vận hành hiệu quả hệ thống quy trình chuẩn, từ đó tăng nhận thức và tính chủ động của các cán bộ nhân viên.

Đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 đồng nghĩa Đại Thống đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe như: Hệ thống quản lý chất lượng vận hành hiệu quả và nhanh chóng; Mỗi nhân viên nhận biết rõ trách nhiệm của bản thân nên chủ động và nâng cao thái độ trong công việc; Tăng hiệu quả kinh doanh nhờ sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên sẵn có; Cải tiến dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của Khách hàng.

Đây là một chứng nhận toàn cầu và đòi hỏi khắt khe trong quá trình đánh giá tại doanh nghiệp. Chứng nhận có hiệu lực trong vòng 3 năm và được đánh giá thường niên. Việc duy trì và đảm bảo hệ thống ISO 9001:2015 giúp Đại Thống kiểm soát tốt nhất chất lượng sản phẩm, quá trình cung ứng, giảm thiểu các chi phí và rủi ro liên quan. Chứng nhận ISO cũng góp phần khẳng định uy tín và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ mà Đại Thống cung cấp đến Đối tác và Khách hàng trên toàn quốc. 

Đại Thống./.

3M PREMIUM AUTO PRODUCTS – DEALER CONFERENCE HÀ NỘI 2024

Xem thêm

3M PREMIUM AUTO PRODUCTS – DEALER CONFERENCE HỒ CHÍ MINH 2024

Xem thêm

Vui lòng liên hệ quản trị viên website để được cung cấp nội dung này!

0909 860 840
Liên hệ