Quy trình sửa chữa

Filter
Showing all 15 results

Bánh mài phá đề can 3M™ 07498 Stripe Off Wheel 4 inches x 5/8 inches

Liên hệ

Bình xịt bảo vệ mối hàn 3M™ 05917 Weld Thru II Coating 361g

Liên hệ

Bộ ống để sử dụng Cavity Wax 3M™ 08851 Cavity Wax Plus Applicator Wand Kit 14.5g

Liên hệ

Bột kiểm tra lỗi 3M™ 05860 Dry Guide Coat Cartridge 50g

Liên hệ

Bột kiểm tra lỗi 3M™ 05861 Dry Guide Coat Kit 50g (Full)

Liên hệ

Chất chống gỉ sét trong thân xe 3M™ 08852 Cavity Wax Plus 511g

Liên hệ

Chất tăng cường độ dính băng keo 2 mặt 3M™ K520 Adhesion Promoter 1L

Liên hệ

Đá mài Cubitron 3M™ 14437 Cubitron™ II Flexible Grinding Wheel 4 inches T27, 36+

Liên hệ

Giấy che chắn vàng 3M™ 06712 Scotchblok™ Masking Paper 12″ x 750ft (304.8mm x 228.6m)

Liên hệ

Giấy che chắn vàng 3M™ 06718 Scotchblok™ Masking Paper 18″ x 750ft (457.2mm x 228.6m)

Liên hệ

Keo trám trét khe hở, tạo sùng cửa 3M™ 550 Polyurethane Adhesive Sealant 400ml

Liên hệ

Keo trám trét khe hở, tạo sùng cửa 3M™ 560 Polyurethane Adhesive Sealant Fast Cure 400ml

Liên hệ

Nylon che sơn có băng keo 1 cạnh 3M™ 7021 Plastic

Liên hệ

Nylon che sơn nguyên xe 3M™ 06728 Overspray Protective Sheeting 16ft x 350ft

Liên hệ

Sản phẩm che chắn phòng sơn 3M™ 36852 Dirt Trap Protection Material 71cm x 91m

Liên hệ
0909 860 840
Liên hệ