lông cừu

Filter
Showing 1–16 of 18 results

Bánh chà nhám phá rỉ sét 3M™ 07527 Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc 3 inches

Liên hệ

Bánh xốp đánh bóng 3M™ 05725 Finesse-It™ Hook-It™ Foam Polishing Pad 8 inches

Liên hệ

Bánh xốp đánh bóng 3M™ 05727 Finesse-It™ Hook-It™ Foam Polishing Pad 5-1/4 inches

Liên hệ

Đế chà tay đánh bóng 3M™ 13441 Finesse-it™ Hand Sanding Pad 1-1/4 inches

Liên hệ

Đế đệm đánh bóng 3M™ 05777 Hook-it™ Soft Interface Pad 6 inches

Liên hệ

Đế đệm đánh bóng 3M™ 45090 Roloc™ Disk Pad TR – Soft 3 inches

Liên hệ

Đế gai đánh bóng 3M™ 05718 Hook-it™ Back Up Pad 7 inches

Liên hệ

Đế gai đánh bóng 3M™ 05775 Hook-it™ Disc Pad 5 inches

Liên hệ

Đế gai đánh bóng 3M™ 14736 Finesse-It™ Roloc™ Finishing Disc Pad 3 inches

Liên hệ

Đế gai đánh bóng 3M™ 20356 Hook-it™ Clean Sanding Low Profile Disc Pad 6 inches

Liên hệ

Đế láng đánh bóng 3M™ 20442 Stikit™ D/F™ Low Profile Disc Pad 5 inches

Liên hệ

Miếng bảo vệ đế gai đánh bóng 3M™ 20445 Clean Sanding Disc Pad Hook Saver 6 inches

Liên hệ

Miếng chà nhám bùi nhùi 3M™ 07521 Scotch-Brite™ Multi-Flex Abrasive Sheets 8 inches x 4 inches

Liên hệ

Phớt lông cừu 1 mặt 3M™ 05711 Compounding Pad 9 inches

Liên hệ

Phớt lông cừu 1 mặt 3M™ 81470 Finesse-It™ Natural Buffing Pad 3 inches

Liên hệ

Phớt lông cừu 1 mặt 3M™ 81471 Finesse-It™ Natural Buffing Pad 5-1/4 inches

Liên hệ
0909 860 840
Liên hệ