giấy nhám

Filter
Showing 1–16 of 53 results

Giấy nhám đánh bóng phá xước 3M™ 02085 Trizact™ Foam Disc 443SA P3000 6 inches

Liên hệ

Giấy nhám sửa lỗi 3M™ 56251 Trizact™ Finesse-it™ Film Disc Roll 466LA 1-1/4 inches

Liên hệ

Miếng chà nhám 3M™ 07447 Scotch-Brite™ General Purpose Hand Pad P320 – P400 6 inches x 9 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02021 Wetordry™ Abrasive Sheet 401Q P1000 5.5 inches x 9 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02023 Wetordry™ Abrasive Sheet 401Q P1500 5.5 inches x 9 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02035 Wetordry™ Abrasive Sheet 213Q P800 9 inches x 11 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02036 Wetordry™ Abrasive Sheet 213Q P600 9 inches x 11 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02038 Wetordry™ Abrasive Sheet 213Q P400 9 inches x 11 inches

Liên hệ

Nhám nước 3M™ 02044 Wetordry™ Abrasive Sheet 401Q P2000 5.5 inches x 9 inches

Liên hệ

Nhám thanh tím 3M™ 51411 Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U P80 70mm x 396mm

Liên hệ

Nhám thanh tím 3M™ 51412 Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U P120 70mm x 396mm

Liên hệ

Nhám thanh tím 3M™ 51414 Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Abrasive Sheet 737U P180 70mm x 396mm

Liên hệ

Nhám thanh xanh 3M™ 36187 Hookit™ Blue Abrasive Sheet Roll Multi-hole 321U P80 70mm x 11.9m

Liên hệ

Nhám thanh xanh 3M™ 36189 Hookit™ Blue Abrasive Sheet Roll Multi-hole 321U P120 70mm x 11.9m

Liên hệ

Nhám thanh xanh 3M™ 36191 Hookit™ Blue Abrasive Sheet Roll Multi-hole 321U P180 70mm x 11.9m

Liên hệ

Nhám thanh xanh 3M™ 36193 Hookit™ Blue Abrasive Sheet Roll Multi-hole 321U P240 70mm x 11.9m

Liên hệ
0909 860 840
Liên hệ